The Ja-Jo. Ray-Bans nya stora runda succé.

Glasögon, Glasögonblogg, Glasögontips, Glasögontrender, Mode från förr, Solglasögon, Solglasögontrender / Glasögontrend, Glasögontrender, Ja-Jo, Ray-Ban, Round glasses, eyewear blog, glasögonblogg, glasögontips / Permalink / 0
 
Ray-Ban senaste succé är stora runda Ja-Jo. Inte svårt att se var inspirationen kommer från och namnet pekar direkt på sextiotalsikonen Janis Joplin , sångerskan som förutom grymt bra röst och låtar, tyvärr tillhör 27 Club. I klubben ingår också Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison och Kurt Cobain.
 
Den runda glasögonmode-spåret har rullat ett par år nu och det är konstigt att ingen mer gjort en riktigt stor 
klotrund båge tidigare. Det finns så klart exempel på märken som gjort det; Sveriges egna rock-glasögon
kungar Vasuma gjorde sin runda superbåge Snok i en riktigt stor storlek (54), tror det var förra året. Men det
borde vara en standardmodell i alla designers portfölj ...
 
Ray-Ban's latest success is the large round Ja-Jo. Not difficult to see where the inspiration comes from and the name points directly to the sixties icon Janis Joplin who unfortunately belongs to 27 club. The club members also include Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison and Kurt Cobain.
 
The round glasses fashion track has rolled a couple of years now and it is strange that no more made a really big spherical bow before. There are so clear example; Sweden's own rock-glasses-kings Vasuma made its round super bow snake in a really great flavor, think it was last year. But there ought to be a standard model in all designers portfolio ...
The Ja-Jo sun collection andas sent 60-, tidigt 70-tal och jag tror att vi får se massor av Ja-Jos i sommar till fladdrande vida byxben.
 
Lite annan känsla är det i The Ja-Jo ophtalmic collection, som drar in på åttiotalet med sin klart pastelliga färgskala. Visst är den fin! Gör plats i glasögongarderoben för mer färg så småningom. Och precis som Ja-Jon, i tunna linjer och ganska klar, stark färg. Inte murriga dova alltså. De färgerna kommer alldeles strax, efter transparenttrenden, att fasas ut.
The Ja-Jo sun collection breathes late 60s, early 70s and I think we'll see lots of Ja-Jo in the summer to flapping wide trouser legs.
 
It´s a little different feeling in The Ja-Jo Ophthalmic collection, which draws in the eighties with his clear pastel colors. Love it! Make room in the closet for glasses more color eventually. And just like the Ja-Jo, in thin lines, and fairly clear, strong color. Not drab dull words. The colors will come in a moment, after the transparent trend, wich will be phased out.
 
 
 
 
 
 

Spetsiga cateyes från italienska Pollipo

Glasögon, Glasögonblogg, Glasögontips, Mode från förr, Stiltips / 50-tals, Cateye, Pollipo, cateyes, glasögontips / Permalink / 0
Spetsigare cateyes får man leta efter! 50-talsdoftande Dare och Cosmic Love från italienska Pollipo ser otroligt läckra ut. Har inte sett dem live men hoppas få göra det på någon mässa så småningom. Ta en sväng in på deras sida, det finns fina runda också. När ni ändå är där så spanar ni i de fina fodralen, ser ut som välskräddade drömmar.
Dare i färgen Milk & Coffee
Cosmic Love.
 
Lyxiga fodral i fina färger hittar ni på Pollipo´s sida.

En nioårig glasögonodyssé från glasögonbloggen

Fashion, Glasögon, Glasögonblogg, Glasögonguide, Glasögontrender, Mode från förr, Trender / blogg, blogger, eyewear, eyewear trends, eyewearblog, glasses, glasses trends, glasögon, glasögonblogg, glasögonbloggare, glasögonmode, glasögontrender, specsblog, trender, trends / Permalink / 0
Jubileum!  
 
För 9 år sedan, eller närmare bestämt den 10 februari 2008 skrev jag mitt första inlägg på glasögonbloggen Brillor  (som nu är omdöpt till Eyewhiz). Har försökt forska lite och det verkar som att Eyewhiz är världens äldsta kontinuerligt uppdaterade glasögonblogg :) De flesta av mina inspiration- och materialkällor har tyvärr gett upp. Till exempel har en av de bästa, Eye Wear Glasses, inte uppdaterats sen 2015. Eye Heart Glasses var i full gång 2008 men har nu inte haft ett inlägg på närmare ett år:(.  Svenska Bonocle höll bara ut några år och har legat nere sedan 2014.
 Min egen inspiration har väl gått upp och ner under åren. Det syns väldigt tydligt i bildarkivet. Det är superkul att fundera över glasögon och trender, att skriva ner dem här är också grymt kul. MEN det är så tidskrävande. Först surfa runt, runt, runt och hitta trendspår, nyheter, stilar. Kolla upp leverantörer och bloggkollegor. Parallellt tänker jag på mitt eget jobb på City Optik, vad vi köper in och vad kunderna frågar efter. Sedan ska formuleringar komma upp i huvudet. Bilder ska hittas, laddas ner och fixas till. Sista delen är att ladda upp bilderna i bloggredigeringsprogrammet och få ner tankarna i skrift. Klart! 
 
Tänkte att det kan vara kul att se hur glasögonmodet har flutit på över de här nio åren. Jag har skärmdumpat två bågar ur bildarkivet, i varje enskild månad från och med februari 2008. Det är nog så att jag gillar en viss stil på brillor, därför spretar det inte riktigt så mycket som man tror. Men ni kan se att 2008 var det inte så djupa bågar och bågarna hade breda skalmar. Sedan blev det mer rundat och nu senaste två åren är det ljusare bågar i flödet.
 
Hittade första inlägget med en blek/transparent-trend i vardande i december 2014. Rubriken är Nude is the color och det stämmer ju verkligen två år senare. Om man läser andra inlägg längre tillbaka, och tänker på vilka bågar man säljer / har sålt i sin optikbutik, då fattar men verkligen hur lååååångsamt glasögonmodet går. Inte bara i Sverige utan världen över. 
 
9 years ago, or more precisely, February 10, 2008 I wrote my first post on the eyewear blog Brillor (now renamed Eyewhiz). Have tried some research and it seems that Eyewhiz is the world's oldest continually updated eyeglasses blog :) Most of my inspiration sources have unfortunately given up. For example, one of the best, Eye Wear Glasses, have not been updated since 2015. Eye Heart Glasses were in full swing in 2008 but now has not had asingle post in nearly a year :(. Swedish Bonocle just held out a few years and has been down since 2014.
 
My own inspiration has well gone up and down over the years. It can be seen very clearly in the image archive. It's super fun to think about eyeglasses and trends, to write them down here is also really fun. But it is SO time consuming. First browse around, around, around and find trend tracks, news, styles. Check the suppliers and blog-colleagues. In parallel, I think of my own job at City Optik, what we buy and what customers are asking for. Then formulations come to mind. Images should be found, downloaded and fixed. The last part is to upload pictures in the blog editing program and get down thoughts in writing. Clear!
 
Thought it might be fun to see how the glasses courage has flown over these nine years. I have made screenshots of two frames from the image archive, in every single month of February 2008. It is clearly that I like a certain style of glasses, why sprawl is not quite as much as you think. But you can see that 2008 was not as deep bows and arches had broad arm. Then it became more rounded and now the last two years, it is lighter, more transparent, frames in the flow.
 
Found first post with a nude / transparent trend in the making in December 2014. The title is "nude is the color" and it is true of course really two years later. If you read other posts further back, and think about what hoops you sell / have sold in its optics store, then take but really how sloooooowly eyewear fashions go. Not only in Sweden but all over the world.

 Glasögonbågar februari 2008 - februari 2017
 
 
 

 
 
 
 
Här är Brillors och Sveriges första glasögonbloggs-inlägg :) >>>>>
 
Till top